MOGUĆNOSTI LIJEČENJA PARKINSONOVE BOLESTI - DEGENERATIVNIH BOLESTI

Liječenje za Parkinsonovu bolest



Izbor Urednika
Koja spontana remisija znači i kada se to dogodi
Koja spontana remisija znači i kada se to dogodi
Liječenje Parkinsonove bolesti ili Parkinsonova bolest uključuje upotrebu lijekova koje je propisao neurolog ili geriatrician, kao što su npr. Levodopa, Pramipexole i Seleginine, koji pomažu smanjiti simptome povećavanjem dopamina i drugih neurotransmitera u mozgu, koji se smanjuju kod osoba s ovom bolešću. U slu