LENNOX GASTAUT SINDROM - OPĆE PRAKSE

Lennox Gastautov sindromIzbor Urednika
Koji su simptomi tendinitis?
Koji su simptomi tendinitis?
Lennox-Gastaut sindrom je rijetka bolest karakterizirana teškom epilepsijom koju je dijagnosticirao neurološki ili neuropediatrist, što uzrokuje napadaje, ponekad gubitkom svijesti. Obično se prati usporeni mentalni razvoj. Ovaj se sindrom pojavljuje kod djece i češći je kod dječaka, između 2. i 6. go