CA 27.29 ISPIT ZA RAK DOJKE: SAZNAJTE KAKO JE TO UČINJENO - DIJAGNOSTIČKI ISPITI

Što je CA 27.29 i što je to?Izbor Urednika
Znati najbolje i najgore pozicije za spavanje
Znati najbolje i najgore pozicije za spavanje
CA 27.29 je protein koji povećava koncentraciju u nekim situacijama, uglavnom u ponovnom pojavljivanju raka dojke, te se stoga smatra tumorskim markerom. Ovaj marker ima praktički jednake karakteristike kao i CA 15.3 marker, međutim, to je povoljnije s obzirom na ranu dijagnozu ponovnog pojavljivanja i neodazivog liječenja protiv raka dojke. Za